Modelirovanie etnokognitivnoy arkhitektoniki literaturnykh proizvedeniy: Monografiya 79,00 EUR*